Privacy

helping you in family court

Privacy

Kumar & Partners heeft haar specialisatie op het gebied van Privacy. Onze specialisten zijn zeer ervaren in het ondersteunen, opleiden en bijstaan van organisaties en haar medewerkers omtrent privacyvraagstukken.

 Bij de afdeling Privacy ligt de focus voornamelijk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kumar & Partners biedt een cursus aan die zorgt voor bewustzijn en kennis omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming en een DPO- course die bedoeld is om nieuwe functionarissen gegevensbescherming ex. artikel 37 AVG op te leiden. 

Onze organisatie biedt tevens een compleet pakket met privacy enhancing products en toegang tot de meest geavanceerde privacy en cybersecuritysoftware van deze tijd. Tenslotte biedt Kumar & Partners een pocketsize handboek met kennis over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De cursussen zijn verdeeld als volgt:

“Liberty is the right to do what the law permits.”

Montesquieu

AVG Awareness Course

Kumar & Partners biedt een 1-daagse AVG Awareness Course aan. De AVG Awareness Course is bedoeld voor medewerkers van organisaties en (semi)-overheidsinstellingen die de basiskennis omtrent de nieuwe Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) willen beheersen. Zoals de naam het al doet luiden is de AVG Awareness Course bedoeld om bewustzijn te creëren. Immers, alle medewerkers en ondernemers worden vanuit de wet geacht kennis te hebben van de wetgeving. Het niet weten wat de nieuwe wetgeving inhoudt, maakt de kans op een datalek groter. Ten tijde van de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Basisprincipe van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Inventarisatie en registratie van persoonsgegevens
 • Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens
 • Het beveiligen van persoonsgegevens
 • Functionaris Gegevensbescherming
 • De rechten van betrokkenen
 • Datalek
 • Privacy by Design and Default

Voor het volgen van de AVG Awareness Course zijn geen vereisten.

AVG DPO Course

Kumar & Partners biedt een 5-daagse DPO-course aan voor het opleiden van nieuwe functionarissen van gegevensbescherming in uw organisatie. De cursus is voornamelijk gericht op uw organisatie en is bedoeld voor uw afdelingshoofden, bedrijfsleiders, uw ICT-managers en hoofden van uw Juridische afdeling. De DPO-course is gericht op het waarborgen en aantonen van correcte naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ten tijde van de cursus worden de bedrijfsprocessen van de organisatie aan de hand van een stappenplan doorgelicht en in overeenstemming gebracht met correcte naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook ondersteunt Kumar & Partners uw organisatie met het invoeren van nieuwe processen en checks die uw organisatie helpen met het optimaliseren van de beveiliging van persoonsgegevens binnen uw organisatie. Organisaties die een DPO-Course hebben gevolgd en deze ook hebben behaald kunnen hun functionaris van gegevensbescherming aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De vereisten waaraan de toekomstige Functionaris Gegevensbescherming zal moeten voldoen zijn:

 • Kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving over gegevensbescherming
 • Begrip van de gegevensverwerking die de organisatie uitvoert (procesgericht
 • Kennis van de organisatie en sector waarin de FG actief zal zijn
 • Vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen

Wij zijn de enige die dPO's mogen opleiden in Nederland

In samenwerking met Authoriteit Persoonsgegevens

GDPR In The Pocket

Kumar & Partners biedt een “pocketsize” handboek aan die u ondersteunt om in simpele termen de basisbeginselen en regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te begrijpen. Het handboek bestaat uit 9 hoofdstukken die de artikelen en bijbehorende beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitleggen. Daarnaast bevat het boek tips & tricks voor ondernemingen en toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming om voor naleving van de wetgeving te komen en in lijn te zijn met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kumar & Partners biedt het handboek aan in het Nederlands en Engels. Het boek is het juiste startblok voor de leek die nog geen informatie beschikt omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het boek legt de wetgeving en de daarbij behorende taken in simpele en toepasselijke termen uit.

Privacy Enhancing Products

Kumar & Partners heeft voor u en voor medewerkers van uw organisatie een pakket samengesteld bestaande uit Privacy Protection screens voor uw mobiele telefoon en laptop, een webcam cover, een Privacy Protection USB en RFID- covers. Een ideaal cadeau voor uzelf en medewerkers binnen uw organisatie.

Privacy Nexus

Kumar & Partners gelooft in het waarborgen van privacy en persoonsgegevens, en heeft een daarom een partnership gesloten met Privacy Nexus. Hiermee verschaft Kumar & Partners de toegang tot het meest geavanceerde privacy software die uw Functionaris Gegevensbescherming ondersteunt met het naleven van de nieuwe regels van de AVG. Privacy Nexus helpt bij het inventariseren van uw verwerkingen, het registreren van uw persoonsgegevens, het tijdig verwijderen van persoonsgegevens en het beschermen van de persoonsgegevens. Privacy Nexus is een complete tool waarbij uw Functionaris Gegevensbescherming in een oogopslag de door u verwerkte persoonsgegevens en de risico’s daarvan kan beheren.

Privacy Nexus komt tevens met een complete gebruikerstraining en een eigen supportdesk met privacy specialisten die uw organisatie kunnen ondersteunen met uw privacyvraagstukken